Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2016/09/06
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa
Hernani

?

Gizarte zerbitzuak. 

  Tramitatzeko moduak:
Online Aurrez aurre Telefonoz

Bazterketa arriskuan dauden pertsonak laguntzeko mikrokredituak

Eskaera orria

  Aurrez aurre  

Mendekotasuna baloratzeko (MBB) eta baliabideetara bideratzeko (RAI) eskaera.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Ezgaitasunak balioesteko eskaera

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Gizarte Ongizateko funtseko pentsioa eskatzeko eskaera – GOF

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Kotizatu Gabeko Pentsioa eskatzeko eskaera – KGP

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Familia-inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoaren eskaera – FIZPE

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoaren eskaera – LPPE

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoaren eskaera – ZLPE.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen eskaera.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Diru-sarrerak bermatzeko dirulaguntzaren eskaera

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Bakarkako dirulaguntza eskaera

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Telelaguntza.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Laguntza teknikoen edo babes-produktuen eskaera.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Ezgaitasunen bat duten pertsonentzako aparkatzeko txartelaren eskaera.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

SENDIAN. Adineko mendekoak dituzten familientzako laguntza.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Etxez etxeko zerbitzua.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Egoitzen sarean sartzeko eskaera.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Eguneko Zentroan sartzeko eskaera.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Mendekoak diren adineko pertsonentzako edo ezgaitasun bat duten pertsonentzako aldi baterako egonaldien eskaera.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Lojamendu sozialean sartzeko eskaera.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Etxeko tratu txarrak edo sexu-indarkeria jasatearen ondorioz laguntza psikologikoa jasotzeko eskaera. Laguntza juridikoa.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

Familia ugariaren liburuaren eskaera.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

KML- komunitatearen mesederako lanak.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

KML- komunitatearen mesederako lanak.

Eskaera orria

  Aurrez aurre Telefonoz

| Gudarien plaza, 1 - (20120). Telefonoa:943 337000 | © Hernaniko Udala. IFK P2004300F