Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2017/02/17
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa
Hernani

?

Udaltzainburua, udaltzaina ofizial-ondoko plaza bat -EAEko beste udaltzaingoetara irekita- barne-promozioz hornitzeko lehiaketa-oposaketa deitzea. 

| Gudarien plaza, 1 - (20120). Telefonoa:943 337000 | © Hernaniko Udala. IFK P2004300F